Day: March 30, 2019

  • Health

    การเลือกเครื่องช่วยฟังและราคาที่เหมาะสม

    หากกำลังมองอุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินไม่ว่าจะเป็นสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ ในบทความนี้ เราจะมาดูหลักการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะกับความต้องการ และราคาที่เหมาะสบแต่ละรุ่น เครื่องช่วยฟังคืออะไร เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ขยายเสียงขนาดเล็กที่เรานำมาใส่ไว้ในหูหรือคล้องไว้ที่หู คล้ายกับการใช้งานหูฟังทั่วไป แต่ด้วยความสามารถในการขยายเสียง ด้วยไมโครโฟนที่เป็นหนึ่งในส่วนประกอบ พร้อมทั้งลำโพงช่วยขยายเสียง และมีชิพภายในตัวเครื่องเพื่อช่วยในการปรับและแปลงเสียงให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละคน และจะส่งคลื่นเสียงเข้าไปในหูของผู้ใช้ เพื่อให้ได้ยินเสียงที่ชัดมากเจนขึ้นและช่วยในการสื่อสารของผู้ที่มีปัญหาการได้ยินกับบุคคลอื่นๆ เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดทำหน้าที่ต่างกัน สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องช่วยฟังคือนอกจากราคาที่ต่างกันแล้ว ยังเป็นเพราะเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่นนั้นทำหน้าที่ได้ต่างกันและจะเหมาะกับผู้ใช้งานที่ต่างกัน ผู้ที่จะใช้งานต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้ทราบว่า สูญเสียการได้ยินในระดับได้ สิ่งนี้จะเป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้เครื่องช่วยฟัง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด…

    Read More »
Close